มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ต้อนรับอบอุ่นประทับใจ กันเกรา ช่อที่ 34


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 มิถุนายน 2564 , 10:41:34     (อ่าน 916 ครั้ง)                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 34 ในรูปแบบออนไลน์ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์การไลฟ์สด ในเพจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาประมาณ 4,500 คน กิจกรรมในงานนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวก การเสวนาแนะนำ My UBU Application, Handy UBU,ระบบ VOC การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 เสวนาศิษย์เก่าเล่าความสำเร็จ และเสวนาศิษย์ปัจจุบันเรียนดี กิจกรรมเด่น และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีมาสคอต “น้องกันเกรา และน้องผาแต้ม” มาสร้างสีสันสำหรับนักศึกษาบางส่วนที่เข้าร่วมงานในพื้นที่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ “กันเกราช่อที่ 34” สู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความยินดี นับได้ว่านักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่น COVIDระลอกใหม่ ที่ยังคงเผชิญกับภาวะวิกฤตของโรคระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการไปมากแล้วก็ตาม ดังนั้น การมาชุมนุมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาจต้องชะลอไปก่อน โดยรักษาระยะห่าง social distancing ด้วยการพบกันผ่านทางออนไลน์ ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมสู่โลกยุคใหม่ยุคดิจิตัล

          ปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่นและเป็นปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งในด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ด้าน Facility สำหรับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมทั้งมีสวัสดิการและทุนการศึกษา จึงเชื่อมั่นได้ว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จในการเรียน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านหลังที่ 2 แห่งนี้  ดังนั้น นักศึกษาต้องรู้จักการเรียนที่ถูกต้อง ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยให้เรามีสังคม และหล่อหลอมให้เรามีคุณสมบัติที่ดี เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะปูทางสู่การทำงานในอนาคตได้ แต่ต้องรักษาสมดุลของการเรียนและกิจกรรมให้ดี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 กำหนดเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีแต่ละคณะ

เพลิน  วิขัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ / ภาพ