มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ต้อนรับนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ในโอกาสที่เข้าพบและหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชมโดยรอบมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 มิถุนายน 2564 , 01:02:42     (อ่าน 997 ครั้ง)  คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ต้อนรับนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

ในโอกาสที่เข้าพบและหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชมโดยรอบมหาวิทยาลัย

------------------------------------

         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยตำรวจตรีวีระวัฒน์  วิชาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมหารือแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองศรีไคร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และนำเสนอความร่วมมือผ่านผลิตภัณฑ์พืชผักอินทรีย์ ซึ่งคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ข้าวเจ้าพันธ์ุหอมวาริน คิดค้นและพัฒนาโดยคณะเกษตรศาสตร์ ผักและผลไม้โดยกลุ่มเกษตรชุมชนเมืองศรีไคและตำบลใกล้เคียง น้ำสลัดสูตรท้องถิ่น และสินค้าเกษตรแปรรูป ถือเป็นการสร้างรายได้ โดยการอุดหนุนและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยร่วมกัน             

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 31 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรามุ่งหวังที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน และการมาเยือนของท่านผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไคคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งภาคการศึกษา ท้องถิ่น และประชาสังคม จะได้ร่วมกันหารือเพื่อสร้างเมืองศรีไคให้เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไคต่อไป

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว