มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นตัวแทน 1 ใน 15 ทีม เข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมอาหาร(ระดับประเทศ)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 มิถุนายน 2564 , 03:21:09     (อ่าน 1,146 ครั้ง)  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ

เป็นตัวแทน 1 ใน 15 ทีม เข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมอาหาร(ระดับประเทศ)

----------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีม “The Fragrans”มีสมาชิก จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสาวกัญญาณัฐ  พุทธโคตร นางสาวปัทมา  โมธรรม นางสาวพัทธนันท์  ไชยนอก นางสาวเอกจิตรา  สุขภาค นางสาววรรณวิไล  ธรรมยิ่ง และ นางสาวสรัลลิสา  ตั้งเสริมสุขทวี โดยมี ดร. นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริยา อ่อนสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และนางสาวกิ่งกาญจน์  ป้องทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและฝึกสอน สำหรับนักศึกษาทีม “The Fragrans” เป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 3 ทีม ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นตัวแทนนักศึกษา 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก 5 ภูมิภาคเข้าร่วม “การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2564” FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 ระดับประเทศจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แห่งประเทศไทย (FoSTAT)ภายใต้หัวข้อ Smart Food For New Normalผ่านทาง Facebook Live: Food Innovation Contest 2021

          ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม “The Fragrans” ได้พัฒนาแนวคิดและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว “ทานแซบ” (TANZAB)โดยมีจุดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนจากพืช (plant-based protein) เพิ่มสีสันและรสชาติจากสารสกัดจากใบไชยาที่มีประโยชน์และอร่อยนัวร์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยชะลอการเสื่อมเสียคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความสนใจและข้อเสนอแนะที่ดีจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อนำไปปรับปรุงแนวคิดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป  

          สำหรับนักศึกษาทีม “The Fragrans” ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในการพัฒนาแนวคิดและก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่น เพื่อความสำเร็จในอนาคต

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.อุบลฯ