มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 , 14:31:32     (อ่าน 893 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะนิติศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ระหว่าง อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 11/2564 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้ทั้ง 2 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา  
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวขอบคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป ที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่คณบดีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 วาระ พัฒนาคณะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทำให้คณะนิติศาสตร์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมคณะผู้บริหารคณะ (วาระดำรงตำแหน่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568) ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบริหาร ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
                                                                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ / ข่าว
                                                                                           ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร /ภาพ