มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม โยคะ ณ ลุ่มน้ำโขง เนื่องในวันโยคะสากล International Day of Yoga


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มิถุนายน 2564 , 00:20:20     (อ่าน 1,053 ครั้ง)          สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Yoga at the Mekong: โยคะ ณ ลุ่มน้ำโขง”เพื่อเฉลิมฉลอง วันโยคะสากล International Day of Yoga(แบบผสมผสาน) ร่วมกับ 175 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม Pol 301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวม คณะรัฐศาสตร์

        ในกิจกรรมดังกล่าว ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จากนั้น ฯพณฯ สุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดงาน และเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติโยคะในฐานะศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพและร่วมเฉลิมฉลองงานวันโยคะสากล ซึ่งในปีนี้ในส่วนของประเทศไทยจัดขึ้นพร้อมกันที่กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี เชียงใหม่ หาดใหญ่ ระยองและภูเก็ต โดยในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 50 คน เข้าร่วมการฝึกโยคะเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

        กิจกรรม Yoga at the Mekong : โยคะ ณ ลุ่มน้ำโขง”มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียและไทย ผ่านการทูตโยคะ (Yoga Diplomacy) อันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยโยคะเพื่อให้เกิดการบูรณาการสุขภาวะในองค์รวม ทั้งกายและจิตใจโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียร่วมสมัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงายภายนอกทั้งในประเทศไทย ระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และระดับนานาชาติ

         อนึ่ง โยคะ ถือเป็นการทูตวัฒนธรรมของประเทศอินเดียที่บูรณการสุขภาพกายและใจ ซึ่งในปัจจุบันห้องเรียนโยคะ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการภายใต้นำของ ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ รองประธานกลุ่มศึกษาอินเดีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย

คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :