มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 มิถุนายน 2564 , 10:04:30     (อ่าน 804 ครั้ง)   

              วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม โดย วิทยสถานสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สป.อว. เครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

              ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกผ่านทาง Video Conferenceณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             โดย สำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศระหว่าง สป.อว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จำนวน 33 แห่ง โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการและบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดการประยุกต์ใช้ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :