มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษา ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนจัดโครงการอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งที่ 8


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 มิถุนายน 2564 , 00:02:21     (อ่าน 1,182 ครั้ง)                 ชมรมอาสาสมัคร สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่น ทาสี ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนชุดสมุด ปากกา ดินสอสำหรับนักเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมา

               นายปฏิภาณ เยี่ยงกาย ประธานชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งที่ 8 ชมรมดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีในรูปแบบนำนักศึกษาชมรมลงพื้นที่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา ซ่อมแซมห้องเรียนอาคาร เป็นต้น ด้วยปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับแผนการดำเนินโครงการ กำหนดพื้นที่ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสีเครื่อง?เล่น?ปรับพื้นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ทาสีรั้ว?เก็บขยะโดยรอบอาคารเรียน?และทำความสะอาด?ในชั้นเรียน?พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ สมุด ปากกา ดินสอ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาสังกัดชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

              นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน นำไปสู่การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหา พร้อมนำประสบการณ์จริงใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :