มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคโควิด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 , 16:44:42     (อ่าน 1,196 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคโควิด”

---------------------------

          เชิญชมรายการ “Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่องของ “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคโควิด” โดยมี อาจารย์สุนันทา  ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์เพ็ญพักตร์  ไชยสงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและสนทนา นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและร่วมพูดคุยสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับการดูและผู้ป่วยเรื้อรังในยุคโควิด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และยังส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในปัจจุบันเป็นอย่างมากนั้น ผลกระทบเหล่านี้ยังมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ที่คาดไม่ถึงที่มาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น และเมื่อเป็นแล้วจะมีวิธีการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังให้ถูกวิธีได้อย่างไร ที่จะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดังกล่าวดีขึ้นและโรคที่เป็นอยู่ลดความรุนแรงลง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การใช้ยาอย่างถูกต้อง การติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการจัดระบบการบริการที่ทั่วถึงได้อย่างไร รวมถึงแนวทางปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์และให้มีความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริงได้อย่างไร?

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ Good Life By ม.อุบลฯ “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคโควิด”ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse, Youtube, Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทาง เพจ https://www.facebook.com/405486029519792/videos/337322717865294 ทุกวันพฤหัสบดี 

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :