มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
กระบวนการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศสของวีซ่าทุกประเทศ


โพสต์โดย : พัชรินทร์ จงใจ     วันที่ 18 มกราคม 2566 , 15:08:47     (อ่าน 238 ครั้ง)  กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ากระบวนการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศสของวีซ่าทุกประเทศ ทั้งวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว และหนังสือเดินทางทุกประเภท รวมถึงหนังสือเดินทางราชการของไทย จะใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น เป็นเวลา 14 วันทำการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1