มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566


โพสต์โดย : สุภาวดี จันทนุช     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 , 14:47:55     (อ่าน 329 ครั้ง)  เชิญชวน...ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยท่านสามารถตอบแบบวัดการรับรู้บุคคลภายนอกได้ที่ >> คลิก NACC ITA <<  โดยท่านสามารถตอบแบบวัดได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :