มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปลูกฝังอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย นศ.ใหม่ ปีการศึกษา2566 ผ่าน UBU IDENTITY CAMP


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 มีนาคม 2566 , 09:15:57     (อ่าน 570 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองบริการการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาว่าที่ นักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ จัด UBU IDENTITY CAMP : ค่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า สร้างสรรค์  สามัคคี  สำนึกดีต่อสังคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

        ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาจิตอาสาในการเล่นเกมส์ผ่านฐานการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ ทักษะความคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ  สามัคคี ทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน สำนึกดีต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย ซึ่งมีว่าที่นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมจำนวน 400 คน ทั้งนี้จะมีการจัดค่ายขึ้นอีกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566

                                                             งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :