มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิเทศศาสตร์ ม.อุบล ฯ บูรณาการองค์ความรู้ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์นักศึกษา


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 28 มีนาคม 2566 , 10:50:36     (อ่าน 5,053 ครั้ง)       หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บูรณาการในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ภาพยนตร์ศึกษา ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร และโครงงานนิเทศศาสตร์ ส่งเสริมนักศึกษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในแง่มุมที่หลากหลาย ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) งานศิลปะ คอนเสิร์ต ภาพยนตร์สั้น และบทเพลงโดยมี รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา พร้อมทั้งอาจารย์ภายในหลักสูตรเปิดโลกทัศน์นักศึกษาให้กว้างขึ้น การเรียน การสอน ไม่ใช่เพียงแค่หลักการ ทฤษฎีในห้องเรียน แต่สามารถลงมือจัดกิจกรรมผ่านประเด็นที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง

ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้

1.กิจกรรมพิเศษ Event : Fall in love with us ที่มีทั้งการเสวนา และคอนเสิร์ต จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก  ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในความคิดของสมาชิกในงานกลุ่มมากขึ้น เพราะสุดท้ายนักศึกษาทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือการได้ความรู้ ประสบการณ์ และเพื่อให้งานผ่านไปด้วยดี

2.กิจกรรมพิเศษ Event : เวลาวาทิน x วาดเพื่อเธอ ผลงานคอนเสิร์ตและศิลปะ เพื่อจะให้ทุกคนในการช่วยเหลือเด็กกำพร้า เพื่อส่งต่อความรู้สึกดี และให้กำลังใจเด็กๆ ด้วยศิลปะ เพื่อเติมเต็มความสุข ความทรงจำดีให้กับมูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

3.กิจกรรมทัศนศึกษา Go to see : Happy Trip ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเพื่องานศิลปะ โดยบูรณาการกับหลักสูตรท่องเที่ยว  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ โรงเรียน The First Sunshine ที่ฝึกการคิดเหมือนช่วงที่เราเยาว์วัย (Think like a kid)

4.การผลิตภาพยนตร์สั้น เทศกาล Indian and Short Films Festival โดยมีแนวคิด Show, don't tell การสื่อสารผ่านภาพเพื่อสื่อความหมาย โดยการลงมือปฎิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าการบอกเล่า ซึ่งหัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่นำมาสอนผ่านการลงมือผลิตภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์ถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก ซึ่งทำหน้าที่หลากหลาย ทั้งในการสร้างความบันเทิง บันทึกเรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจ และการสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม

 

ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ฉายในเทศกาล สามารถรับชมย้อนหลังได้ดังนี้

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ชู้รักแรงแค้น

ลิงก์รับชมผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=vZixyZmnJY4&t=114s

 

 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Secret camp

ลิงก์รับชมผลงาน  https://www.youtube.com/watch?v=J19HK6dneg4&t=9s

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง How Painful is Death?

ลิงก์รับชมผลงาน  https://www.youtube.com/watch?v=eodDtlsAwi4&t=789s

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง  มิตร

ลิงก์รับชมผลงาน  https://www.youtube.com/watch?v=8zLfBvYIPP8

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Behind the door

ลิงก์รับชมผลงาน  https://www.youtube.com/watch?v=pw8A4eNf_w

 

Event : Best (boy) Friend ที่ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง  เพื่อนรัก

ลิงก์รับชมผลงาน  https://www.youtube.com/watch?v=Xqr4-9WDjHU&t=29s

 

ผลงานเพลง โดย HARDIHOOD ซึ่งเป็นผลงานในโครงงานนิเทศศาสตร์ โดยมีไอเดียในการสร้างสรรค์บทเพลง คือ

เพลง Dopamine (โดพามีน)  ถูกเเต่งขึ้นจากความรู้สึกที่มีอาการ  "คลั่งรัก" ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อเกิดอาการตกหลุมรักกับใครสักคน ที่จะเข้ามาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจ

Dopamine (n.) โดพามีน คือสารเคมีในสมอง เมื่อถูกหลั่งออกมาจากสมอง จะทำให้เกิดความสุข รู้สึกตื่นเต้นเมื่อมีอาการตกหลุมรักมากเกินไป

ลิงก์รับชมผลงาน  https://www.youtube.com/watch?v=KRYEB9cxFvQ

 

เพลง Cortisol ถูกแต่งขึ้น เพื่อให้รับรู้ถึงอาการที่ทำให้คุณรู้สึก "เสียใจ" ร้องไห้ ผิดหวัง ซึ่งเกิดจากความรู้สึกลึกๆ ภายในก้นบึ้งของหัวใจ

Cortisol  (n.) คอร์ติซอล คือฮอร์โมนแห่งความเครียด เมื่อถูกหลั่งออกมาจากสมองจะทำให้รู้สึกเซื่องซึม เสียใจ ส่งผลให้มีอาการนอนไม่หลับร่วมด้วย

ลิงก์รับชมผลงานhttps://www.youtube.com/watch?v=W3hbH7420Bk

 

เพลง Cortisol ถูกแต่งขึ้นอยากดูแลใครสักคน ขอให้ฉันได้เป็นคนเช็ดน้ำตาให้เธอ

Morphine (n.) มอร์ฟีน คือ สารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยระงับอาการเจ็บปวดรุนแรงสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานมากเกินไป

ลิงก์รับชมผลงาน  https://www.youtube.com/watch?v=zM1WQHVwP-

 

     ทั้งนี้  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งศาสตร์ ศิลปทางด้านการสื่อสารมีทักษะด้านนิเทศศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในหน้าที่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสามารถนาความรู้ในสายวิชาชีพบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งปรับใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง สร้างสรรค์และพัฒนาให้แก่ชุมชนและสังคม     

 

ภาพข่าวโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :