มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2567-2568


โพสต์โดย : พัชรินทร์ จงใจ     วันที่ 28 มีนาคม 2566 , 17:02:47     (อ่าน 167 ครั้ง)  กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2567-2568 บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1