มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับ Beijing Silk Road Xinyu Culture Exchange Center สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือการจัดการศึกษานานาชาติ


โพสต์โดย : พัชรินทร์ จงใจ     วันที่ 29 มีนาคม 2566 , 14:29:07     (อ่าน 475 ครั้ง)              27 มีนาคม 2566 - สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ Ms. Jin Jing ผู้อำนวยการ Beijing Silk Road Xinyu Culture Exchange Center Mr. Qin Yusen อดีตทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อหารือและแสวงหาโอกาสทำความร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินการจัดการศึกษานานาชาติ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างสองชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง Ms. Jin Jing แสดงความสนใจอย่างมากในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ และจัดทำหลักสูตรร่วมในสาขาศิลปะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จักประสานงานเพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือต่อไป

                                                                                          ข่าว - นางพัชรินทร์ จงใจ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :