มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะกรรมการ พิจารณาให้กู้ยืมเงิน ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 มีนาคม 2566 , 19:52:31     (อ่าน 362 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการ พิจารณาให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566ลงพื้นที่โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 23 ราย ณ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ปกครองและนักศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาผู้กู้แต่ละราย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมด้านทุนการศึกษาต่อไป

          ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีนโยบายในการดูแลตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวผู้กู้ที่แตกต่างกันทั้งพื้นที่ สภาพแวดล้อม และความพร้อมของแต่ละครอบครัวของนักศึกษากู้ยืมฯ จึงจัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัย โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ภายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวน 20ราย เพื่อให้รับทราบข้อมูลของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนรับรู้ถึงสภาพปัญหาอย่างรอบด้านของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง ตลอดจนให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไป
SDG Hashtag :