มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โพสต์โดย : ลำดวน จารุกมล     วันที่ 2 มิถุนายน 2566 , 13:56:27     (อ่าน 67 ครั้ง)  ให้นักศึกษาติดต่องานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 โดยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา ใบสำคัญรับเงิน
(แนบท้ายประกาศ) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อผู้รับทุนและเลขที่บัญชีธนาคาร ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1