มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นศ.ม.อุบลฯพร้อมใจจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 มิถุนายน 2566 , 09:45:44     (อ่าน 292 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ โครงการ ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา ภายใต้ กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน และ นายขวัญเมือง วงศ์งาม ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน ร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ทาสีจุดจอดรถจักรยาน  กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมจิตอาสา จำนวน 200 คน ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 5 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

          โครงการ ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา โดยองค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนอกจากได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านจิตอาสาแก่นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศที่ดีในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 2566  อีกทั้ง สอดคล้องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” ซึ่งนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว