มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 กันเกรา ช่อที่ 36


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 มิถุนายน 2566 , 09:58:01     (อ่าน 460 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 “กันเกรา ช่อที่ 36” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและคณาจารย์จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และแนะนำหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการแก่นักศึกษา การวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

               โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กันเกราช่อที่ 36 “ ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น มีความแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ในอดีตที่เคยเป็นนักเรียนจะมีครูคอยเข้มงวดกวดขันแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาแล้ว ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งจึงต้องมีความรับผิดชอบมีวินัยต่อตัวเอง ไม่แปลกที่แม้เข้ามาเรียนพร้อมกัน อาจไม่จำเป็นต้องจบพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้นนักศึกษาต้องรู้วิธีการเรียนที่ถูกต้อง ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยให้เรามีสังคมและหล่อลอมให้เรามีคุณสมบัติที่ดี เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นซึ่งจะปูทางสู่การทำงานในอนาคตได้ แต่ต้องรักษาสมดุลของการเรียนและกิจกรรมให้ดี ฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนรู้ ใฝ่รู้ ด้วยความริยะ อุตสาหะแล้วทุกคนจะพบกับความสำเร็จที่ตั้งความหวังไว้ ท้ายสุดนี้ขออวยพรให้น้องน้องนักศึกษาใหม่ประสบความสำเร็จในการศึกษา มีสุขกายสุขใจมีสติสมาธิและปัญญา รวมทั้งสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์”
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :