มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เยือน Osmania University เสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทยและภูมิภาคอินเดียใต้


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 กันยายน 2566 , 16:59:08     (อ่าน 378 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร  และนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจนไน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยออสมาเนีย นำโดย Prof. D. Ravinder, Vice Chancellor (อธิการบดี) และผู้อำนวยการศูนย์กิจการต่างประเทศ และคณบดีจากคณะวิชาที่สำคัญ  ณ ห้องประชุมอธิการบดี เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

                มหาวิทยาลัยออสมาเนีย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย โดย มีร์ ออสมาน อาลี ข่าน นิซามองค์ที่ 7 แห่งไฮเดอราบาด ตั้งขึ้นเมื่อปี 1918 ปัจจุบันมีอายุ 105 ปี เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในนครรัฐไฮเดอราบาดและหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาในระบบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย โดยมีนักศึกษามากกว่า 300,000 คน และมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,700 คน จาก 80 ประเทศ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนกว่า 5,000 คน มีวิทยาลัยสำคัญอาทิ วิทยาลัยศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีความโดดเด่นด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการค้าและบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ สถาบันศึกษาศาสตร์ชั้นสูง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนิติศาสตร์ และวิทยาลัยพลศึกษา

           ในส่วนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ร่วมหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและภูมิภาคอินเดียใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษาสู่ระดับสากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

                                                                              งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :