มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ คว้า 6 รางวัล นำเสนอผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในรูปแบบโปสเตอร์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 , 15:50:00     (อ่าน 243 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลาง ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ นำห้องปฏิบัติการลูกข่าย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบ on-site จำนวน 180 คน จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้ารางวัล ดังนี้

ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์

2. ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธานณสุข

3. ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

4. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

 

ระดับ ดีเด่น จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 คณะเภสัชศาสตร์

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบโปรตีนและซัลเฟอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :