มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดแสดง 2 นิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง และ ตามรอยพระศาสดาและพุทธสถานในอินเดีย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 มกราคม 2567 , 11:44:42     (อ่าน 235 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จัดแสดงนิทรรศการ “ศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง” นำเสนอองค์ความรู้และแบบจำลองศาสนาคารในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ศึกษารวบรวมมากกว่า 20 ผลงาน โดยนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระศาสดาและพุทธสถานในอินเดีย” The Buddhist Exhibition “Buddha Carika – in Footsteps of Buddha”ชมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราว พระพุทธประวัติจากโบราณสถานในอินเดีย โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมประชาสัมพันธ์การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ประดิษฐาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ตามความร่วมมือของรัฐบาลไทยและอินเดีย และเป็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงพระพุทธศาสนา (Buddhism Diplomacy) ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเมืองคู่มิตรระหว่างกันต่อไป

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567  ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร.045 251015

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG17

Tag อื่นๆ :