มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์ พัฒนาควายไทย และกปศ.อุบลฯ จัดมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัวงานเกษตรอีสานใต้ 2567


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 , 16:05:47     (อ่าน 498 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์ พัฒนาควายไทย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2  กระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของควายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควายให้มีความยั่งยืน กำหนดการประกวดระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

     ควายไทยนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่คู่กับคนไทยมาช้านานแต่อดีต โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ สิ่งเหล่านี้ล้วนสื่อถึงสื่อถึงการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิต อัตลักษณ์พื้นถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญา นอกจากนี้ควายยังมีความสำคัญต่อระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อยในชนบท ในอดีตที่ผ่านมาควายเป็นทั้งแรงงานในไร่นา ใช้มูลเป็นปุ๋ยใส่พืชผล และเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเปลี่ยนพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่ำตามหัวไร่ปลายนา ให้เป็นเนื้อคุณภาพได้ดีกว่าโค อีกทั้งเมื่อยามจำเป็นยังสามารถจำหน่ายเป็นรายได้อีกหนึ่งหนทาง

     สมาคมอนุรักษ์ และพัฒนาควายไทย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นถึงขยายพันธุกรรมควายใหญ่ ควายงามด้วยวิธีการผสมเทียมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย พัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิต ส่งเสริมการตลาด เช่นเดียวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งเน้นความสำคัญการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการปศุสัตว์ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2  ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของควายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ให้มีความยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงควายสู่ผืนนา และพัฒนาการเลี้ยงควายอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน สนับสนุน SDG2มุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม ดั่งวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

 

 

ข้อมูลโครงการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดการประกวด

0897179522 นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
SDG Hashtag : #SDG2

Tag อื่นๆ :