มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ จัดโครงการ Science and Policy Interface: Turning Knowledge into Action


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 , 12:56:44     (อ่าน 329 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Mekong Academic Consortium 2024ดำเนินโครงการ Science and Policy Interface: Turning Knowledge into Actionภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ และ Dr.Jacqueline Mourot Cultural and Education Attaché, U.S. Embassy, Bangkok  เป็นประธานเปิดโครงการ จัดให้มีเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ หัวข้อ “เชื่อมความรู้สู่นโยบาย: การสร้างผลกระทบข้ามพรมแดน กรณีเขื่อนภูงอย” กำหนดนโยบาย องค์กรประชาสังคม (CSO) และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาแม่น้ำโขง และเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณะและปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักอธิการบดี  

           จากนั้น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Science and Policy Interface: Young People Engagement in Environmental Action” โครงการคัดเลือกเยาวชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจากภายนอกรวมจำนวน 20คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจัดทำสื่อและสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านห้วยหมากใต้, ผาแต้ม & แก่งพิสมัยริเวอร์ไซด์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG11 #SDG13 #SDG15 #SDG17

Tag อื่นๆ :