มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน ยกระดับควายไทย ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 , 23:08:38     (อ่าน 483 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่  2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ รับเกียรติจาก นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นายสัตวแพทย์สุพจน์ รสจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ เวทีกลางจัดการประกวด  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

             ในส่วนของขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งอัญเชิญถ้วยพระราชทาน จากห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร อาคารคณะเกษตรศาสตร์ ไปประดิษฐาน ณ เวทีกลางการประกวดเพื่อประกอบพิธีเปิด โดยมีผู้ร่วมในขบวนประกอบด้วย  นายสัตวแพทย์สุพจน์ รสจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญหนังสือพระราชทานพระอนุญาตให้จัดทำถ้วยรางวัล อัญเชิญถ้วยประราชทานประกอบด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายถิรพุท คานทอง เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรศักดิ์ วงศ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ ดร.กลุเชษฐ์ เพียรทอง ประธานอนุกรรมการสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานอย่างสมเกียรติ  

             มหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่  2  นับเป็นครั้งแรกในการจัดงานในงานเกษตรอีสานใต้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้สนใจในการเลี้ยงและพัฒนาควายไทย ให้มีคุณภาพเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร และฟาร์มความยงามต่างๆจากทั่วประเทศ นำควายลงทะเบียนประกวด ควายสวยงามโชว์พ่อแม่พันธุ์ ควายแคระสวยงามที่เข้าร่วมโชว์ตัวในงานรวมกว่า 200 ตัว  ในการนี้ รางวัลถ้วยพระราชทาน จำนวน 4 ถ้วย  ผลรางวัลการประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่2 ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Grand Champion เพศเมีย ได้แก่ ออร่า นาโนควายไทยฟาร์ม จ.อุดรธานี

          รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Grand Champion เพศผู้ ได้แก่ ช้างเศรษฐี ทุ่งเศรษฐีฟาร์ม จ.ศรีสะเกษ

           รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Reserve Grand Champion เพศเมีย ได้แก่ มีตังค์ ฟาร์มศิริมา จ.ร้อยเอ็ด

             รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Reserve Grand Champion เพศผู้ ได้แก่ มารวยจูเนียร์ จ.เพชรบูรณ์

           นอกจากนี้ ยังมีถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประกวดจำนวน 12 รุ่น ทั้งนี้ยังมีฟาร์มควายชื่อดังนำควายสวยงามมาโชว์พ่อพันธุ์ในงานอีกด้วย อาทิ เจ้าเพชรลำโขง จ.พิษณุโลก เจ้าเพชรสยาม จ.อุทัยธานี เจ้าช้างอุดร จ.อุดรธานี เจ้าบิ๊กบุรีรัมย์ เจ้าปีใหม่ เจ้าบิ๊กอุบล เจ้าโชคมงคล เจ้าเขาดิน เจ้าอัศวินทร์  เป็นต้น รวมมูลค่าควายที่นำมาโชว์รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้าน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG17

Tag อื่นๆ :