มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดประชุมนานาชาติ การพัฒนาในลุ่มน้ำโขง-คงคา Mekong-Ganga Development in Regional Transition and Uncertainty


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 มีนาคม 2567 , 16:44:13     (อ่าน 281 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาอินเดีย คณะรัฐศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  “Mekong-Ganga Development in Regional Transition and Uncertainty”เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติในการศึกษาการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและคงคา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน โอกาสนี้รับเกียรติจาก Dr.M. Sivaguruอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ร่วมงาน จาก 6 ประเทศ จำนวน 50 คน เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            อนึ่ง ภายในงานประกอบด้วยการปาฐกถา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Assoc.Prof.Ameeta Mowani, University of Delhi เวทีวิชาการในประเด็นความยากจนในประเทศไทยและมุมมองสากล การนำเสนอผลงานในประเด็นการพัฒนาในลุ่มน้ำโขง คงคา และการเสวนาพิเศษ 25 ปี ความร่วมมือแม่โขงคงคา และเวทีสนทนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน อีกด้วย
Tag อื่นๆ :