มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ดึง ภาคีเครือข่าย ภายในพื้นที่และต่างประเทศ โชว์ความพร้อมสนับสนุน จ.อุบลฯ สู่เมืองอุตสาหกรรม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มีนาคม 2567 , 13:40:56     (อ่าน 115 ครั้ง)            คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,อดีตผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป  ,คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ,ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหารือความร่วมมือ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ และนำ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแนะนำ ให้ข้อมูล มหาวิทยาลัย พร้อมร่วมประชุมหารือ ลงพื้นที่เยี่ยมชม ณ UBU Pilot Plant โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันเป็นหนึ่งในจุดเด่น ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แก่การเชื่อมโยงความร่วมมือในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี

          โดย  UBU Pilot Plant โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยโรงงาน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทผักผลไม้ โดยให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร การให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แปรรูปจากสินค้าเกษตร การให้บริการฝึกอบรมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และการศึกษา ดูงานด้านการผลิตและมาตรฐานการผลิต และในอนาคต อาคารที่ 3 ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะเป็นอาคารใช้ในการผลิตสมุนไพร เวชสำอาง และอาคารที่ 4 ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะเป็นกลุ่มอาคารอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag : #SDG2 #SDG7 #SDG8

Tag อื่นๆ :