มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมขบวนเสน่ห์ประจำชาติอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 11 มีนาคม 2567 , 14:05:20     (อ่าน 139 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเดินขบวนเสน่ห์ประจำชาติอินเดีย สะท้อนความงดงามและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอินเดีย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28กรกฎาคม 2567อำนวยการขบวนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานอธิการบดี คณะรัฐศาสตร์ และภาคีวัฒนธรรมได้แก่ สมาคมช่างตัดเสื้ออุบลราชธานี และคุ้มจันทร์หอม จำนวน 80 คน แต่งกายด้วยสาหรี่และชุดประจำชาติอินเดียหลากสีสัน โดยเคลื่อนขบวนจากศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสู่วัดมหาวนารามอย่างสวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ความร่ำรวยทางวัฒนธรรมจากดินแดนถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดา สื่อถึงพลังศรัทธาในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากมหานทีคงคา สู่ลุ่มน้ำโขง  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

     อนึ่ง สาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม และอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ยาวนานแล้ว มีประชากรมากที่สุดในโลกกว่า 1,400ล้านคน อีกทั้งยังมีขนาดเศรษฐกิจที่คาดว่าจะใหญ่เป็นอันดับ 3ของโลก ภายในปี 2573ตลอดจนมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางทะเลของไทยที่มีพรมแดนติดต่อกันในทะเลอันดามัน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความร่วมมืออันดีกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และมีศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาด้านอินเดียร่วมสมัยแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
SDG Hashtag :