มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 มีนาคม 2567 , 14:10:13     (อ่าน 117 ครั้ง)            วันนี้ 11 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้ อาจารย์นภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองประเทศ   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางบรรยากาศพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารอเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ 
 
          จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ที่พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2567 โดยในวันนี้ (11 มีนาคม 2567) ได้ขยายเวลาเปิดให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะ จากเวลา 09.00 น. - 20.00 น. เป็นเวลา 07.00 – 21.00 น. ครั้งหนึ่งในชีวิต ใกล้ชิดพระพุทธองค์SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG11