มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 12 มีนาคม 2567 , 15:29:56     (อ่าน 208 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวรายงาน รับเกียรติวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อนุกรรมการ พัฒนาและยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ สป.อว และ รองศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา อนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านเทคนิค ซึ่งมีผู้เข่าร่วมอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-13มีนาคม 2567ที่ผ่านมา

     ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ฉบับปี 2023 2024ของ Malcome Baldrige และเริ่มใช้ปีการศึกษา 2566เพื่อเป็นการสร้างความ เข้าใจ สำหรับเนื้อหาของเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญที่มีการ เปลี่ยนแปลง จึงได้จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา สถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567 - 2570 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ หลายหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยนครพนม
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG8 #SDG9 #SDG17