มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมใจกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการนักศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 มีนาคม 2567 , 16:40:50     (อ่าน 125 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมสภานักศึกษา และกล่าวคำปฏิญาณตนสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ตัวแทนนักศึกษาที่อาสามาปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2567ณ ห้อง NTC 409 อาคารโภชนาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

            ในส่วนของการกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมี นายขจรยศ นิลดา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2ประธานสภานักศึกษา นำสมาชิกสภานักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน และ นายกิตติเกษม ศรีพรหม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นายกองค์การนักศึกษา นำคณะกรรมการองค์การนักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมแถลงนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน ตามลำดับ  

            ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบนโยบายแนวทางการพัฒนานักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจกรรมนักศึกษา ขององค์การนักศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา การปฏิบัติหน้าที่รักษาสิทธิเสรีภาพ และพิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ของสภานักศึกษา ก็ถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า แม้การปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 2 องค์กร จะมีลักษณะและรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          จากนั้น นายวุฒิชัย ศรีตุ่น นายกองค์การนักศึกษา พร้อมคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และนายเจษฎา เรือนเจริญ ประธานสภานักศึกษา พร้อมสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ส่งมอบงาน แก่คณะกรรมการชุดใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องต่อไป

                                                                    เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG17

Tag อื่นๆ :