มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ่มมูลค่าโภชนาการและเศรษฐกิจ UBU - FOSTAT Food Innovation Concept Contest 2024


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มีนาคม 2567 , 14:52:14     (อ่าน 197 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  UBU - FOSTAT Food Innovation Concept Contest 2024 (North East Region Region) รอบคัดเลือก เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความรู้ของ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน มีทีมส่งคลิปวีดิโอเข้าแข่งขันจำนวน 15 ทีม ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

           ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 5  ภายใต้หัวข้อ "Food For Crisis" ระดับภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น 2 รอบ ประกอบด้วย รอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการประกวดจะได้พิจารณาผลงานของผู้สมัครในรูปคลิปวิดีโอ เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในเดือนเมษายน 2567 และทีมที่ผ่านรอบรองชนะเลิศ 3 ทีม จะเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับประเทศต่อไป

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเรียนการสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร มาตั้งแต่ปี 2533มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดแนวความคิดและมีทักษะ การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตร และการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งด้านโภชนาการและเศรษฐกิจ ซึ่งการประกวดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ ผู้ประกอบการต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :