มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : วดี ยอดลองเมือง     วันที่ 15 มีนาคม 2567 , 14:52:55     (อ่าน 179 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางพรวฤณ วิลามาศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566

2. แพทย์หญิงนภัทร เหลือนาค ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านการขึ้นทะเบียนได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :