มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ป.ตรี จาก สปป.ลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือ ภาคเอกชน และรัฐบาล สปป.ลาว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 มีนาคม 2567 , 16:07:47     (อ่าน 193 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศแก่นักศึกษา ผู้รับทุนศึกษาในระดับปริญญาตรี จากการสนับสนุน โดย บริษัทมอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด และ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อภายใต้ทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 ราย โดยมี ผู้บริหาร และผู้แทน จากทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมซี โรงแรมยูเพลส

          พร้อมนี้ สำนักวิทยบริการ โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ ได้นำบุคลากรให้การต้อนรับและแนะนำการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการสนับสนุนการเรียนการศึกษา แก่นักศึกษา อีกด้วย

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสวงหาความร่วมมือ และสร้างภาคีเครือข่าย ที่ดำเนินงาน สนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างโอกาส แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง และ ผู้ต้องการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือ พัฒนา แก้ปัญหาและยกระดับ ด้านศาสนา การศึกษา และสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศชาติและสังคมไทย ตลอดจนในระดับภูมิภาค ให้อยู่ดี มีสุขต่อไป
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG17