มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 เมษายน 2567 , 16:18:50     (อ่าน 202 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

---------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการภาครัฐ และเอกชน องค์กรอิสระ และสภากาชาดไทย ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2330 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ“วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2567  ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

          นอกจากนี้ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามที่ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567” ขึ้นในวันเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน จะตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนนับตั้งแต่นั้นมา

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ จ.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :