มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี 2567


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 เมษายน 2567 , 22:37:05     (อ่าน 146 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ น้อมรำลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี 2567โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะ และกล่าวราชสดุดี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงาน มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

          พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3เมษายน 2565เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3เมษายน พ.ศ.2465พระชันษา 65ปี ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง และเสนาบดีที่ปรึกษาในรัชกาลที่ 6ทรงเป็นต้นราชสกุล "ชุมพล" และพระองค์ท่านยังเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดอุบลราชธานี

          นอกจากนี้พระองค์ท่าน ยังทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นการประทานที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง ฯลฯ นอกจากนี้ พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ ก็ยังทรงให้ความอนุเคราะห์ ห่วงใย และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เมืองอุบลราชธานี เป็นการสืบเนื่องต่อจากพระบิดาในโอกาสต่อมา จนถึงปัจจุบันอีกนานัปการ

                                                               เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :