มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ หารือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบาย green university บูรณาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 เมษายน 2567 , 14:10:39     (อ่าน 143 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาส หารือ รับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการพลังงานร่วมกัน  รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำ ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ การขับเคลื่อนนโยบาย green universityบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ต่อไป เมื่อวันที่  3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           จากการหารือ ทั้ง 2 องค์กร ได้กล่าวถึงทิศทางการร่วมมือบริหารจัดการด้านพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย ในอนาคตร่วมกัน อาทิ โครงการติดตั้งจุด EV Charging Stationการขยายจุดติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัย และSolar Floating โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น มหาวิทยาลัยที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  บริหารจัดองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าต่อไป

        
Tag อื่นๆ : #GreenUniversity