มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้ความสำคัญสวัสดินักศึกษา ประชุมคณะกรรมการหอพักสีขาวหอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 7 เมษายน 2567 , 00:35:58     (อ่าน 3,751 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ให้ความสำคัญสวัสดินักศึกษา

ประชุมคณะกรรมการหอพักสีขาวหอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด  

--------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาว (หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด) ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการหอพักเอกชน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักพัฒนานักศึกษา ต้อนรับผู้ประกอบการหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานงานกับหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการพักอาศัยของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเอกชน ตลอดจนดำเนินการมาตรฐานต่าง ๆ ควบคู่กัน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในโอกาส เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2  

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินโครงการหอพักสีขาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จะดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหอพักเอกชน หรือผู้ประกอบการหอพักที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินหอพักในปีการศึกษา 2567 จำนวน 70 หอพัก โดยโครงการดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมป้ายโครงการหอพักสีขาว ให้แก่หอพักที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม  2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานหอพักสีขาว เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้สื่อสารข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับนักศึกษาที่หอพักอาศัยในหอพักอีกช่องทางหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสวัสดิภาพที่ดี และได้รับการดูแลเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในระหว่างการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สำนักพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ
Tag อื่นๆ :