มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 , 23:25:48     (อ่าน 155 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นำบุคลากรเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ได้รับความเมตตาจาก  พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และ พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันประกอบพิธี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ ศูนย์ประชุมอุบลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567           

           ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 230/2567 ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้เห็นชอบให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยให้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาหลังทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ ตลอดปี 2567 และให้ใช้ฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นบทสวดในการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยทุกครั้ง พร้อมเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีสวมใส่เสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน

      ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่วัดใกล้บ้าน และพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์ และเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี/ ข้อมูล
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG16