มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ในโอกาสศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 , 14:51:09     (อ่าน 146 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของ กองแผนงาน ด้านระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของ กองกลางเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร นำ ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2
 
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ได้แสวงหาความร่วมมือกับ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ในการสร้างเครือข่ายความร่วม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับภูมิภาคต่อไปSDG Hashtag : #SDG1 #SDG17

Tag อื่นๆ :