มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อาจารย์ มอบ. คว้ารางวัลระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 , 11:30:44     (อ่าน 303 ครั้ง)          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยายระดับชาติ ประเภทภาคบรรยาย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่กำกับโดย แมตตี้ โด ได้รับรางวัลดีเด่น และยังมีผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา เรื่องกระบวนการผลิตและการสร้างสรรค์ผลงานเพลงและมิวสิกวิดีโอ Call me และ ตัวการ โดย นายภาณุวัฒน เหมือนมาตย์ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมร่วมนำเสนอ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567  The 35th National and 2nd International Thaksin University Conference (TSUCON 2024) ภายใต้หัวข้อ : การพลิกโฉมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (Reinvention of Research and Innovation to Drive the Thai   Economy)จัดโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  14 หน่วยงาน  ประกอบด้วยหน่วยงานภายในประเทศ 7 หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ 7 หน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ชึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 คน ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เมื่อระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาขอบคุณรุปภาพจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

ขอบคุณรูปภาพจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG5 #SDG17