มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. เปิดศักราชต้อนรับนักศึกษาใหม่ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ กันเกรา ช่อที่ 37


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 8 มิถุนายน 2567 , 16:31:54     (อ่าน 167 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ป่าวเอาขวัญน้อง ผูกจ่องสายแนน ฮักแพงน้องใหม่ ประดับใส่ กันเกราช่อที่ 37 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากรในสถาบัน โดยมี นาย สำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ รองศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในงาน และ นายกิตติเกษม ศรีพรหม นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน รับเกียรติโดย คุณพ่อ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) และ อาจารย์ดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ร่วมแสดงลำ และอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมงานกว่า 3000 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนอันเชิญเครื่องบายศรี สืบสานวัฒนธรรมเมืองอุบลราชธานี ประกอบการแสดง ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

        พิธีบายศรีสู่ขวัญ นับเป็นประเพณีสำคัญที่องค์การนักศึกษาถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่นอีสาน สร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ทุกคน สำหรับการบายศรีนั้น มีข้อสันนิษฐานว่า ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาจากคติความเชื่อของพราหมณ์พิจารณาจากการนำใบตองมาประดิษฐ์บายศรี เนื่องด้วยใบตองนั้นเป็นของสะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีมลทินของอาหารเก่าให้แปดเปื้อน และอีกประการหนึ่งก็คือ รูปร่างลักษณะของบายศรีที่ได้จำลองเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตของพระอิศวร ตลอดจนเครื่องสังเวยก็มีความเชื่อมาจากคติพราหมณ์ เช่น ในส่วนพิธีการ การเวียนเทียน การเจิม และพิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ประกอบพิธี คือ พราหมณ์ เป็นผู้ดำเนินการ การทำพิธีสู่ขวัญ จึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งและสร้างกำลังใจที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน

         นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับคนทุกช่วงวัย จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ 
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG11 #SDG17