มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มิถุนายน 2567 , 10:42:15     (อ่าน 203 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

------------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี   

          ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีที่ครองราชย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการปกครองพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 และเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ด้านศาสนาได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตน เป็นพุทธมามกะ ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 ด้านการศึกษาได้เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489 โดยมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ม.ราชภัฏอุบลฯ
Tag อื่นๆ :