มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. สร้างสรรค์นักกิจกรรม จัดงาน Opening of UBU Activity 2024


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 10 มิถุนายน 2567 , 11:26:48     (อ่าน 133 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity 2024 เปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานของชมรมสร้างสรรค์กิจกรรม สังกัดองค์การนักศึกษา จำนวน 44 ชมรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิด และ นายรังสรรค์ นาคูณ รองนายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มี การออกบูธของชมรมและสโมสร การแสดงของชมรมดนตรีสากล การแสดงของชมรมอนุรักษ์มรดกอีสานใต้ การแนะนำสโมสร/ชมรมสังกัด องค์การนักศึกษา การแสดงของชมรมอนุรักษ์มรดกอีสานใต้ สังกัด การแสดงของชมรมกันเกราบันเทิงศิลป์ และ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของชมรม สโมสรนักศึกษา และผู้สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 2000 คน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์ กล่าวว่า โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity 2024” เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ เปิดโอการให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจในการดำเนินงานของสังกัดตนเอง ภายใต้สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมต่าง ๆ ทั้งชมรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพที่เป็นทางเลือกหนึ่งได้ต่อไปในอนาคต

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะนักศึกษาให้มีคุณอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม จัดบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
SDG Hashtag : #SDG4