มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
องค์การ-สภานักศึกษา MOUองค์กรผู้นำนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 มิถุนายน 2567 , 15:25:59     (อ่าน 206 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ 37” เน้นสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งมี นายกิตติเกษม ศรีพรหม นายกองค์การนักศึกษา นายขจรยศ นิลดา ประธานสภานักศึกษา  พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมผู้ลงนามอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

            นายกิตติเกษม ศรีพรหม นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2567 กล่าวว่า องค์กรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตามประกาศนโยบายและมาตรการของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพของนักศึกษา สร้างความคุ้นเคย ปลูกฝังวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และบุคลากร ทั้งนี้ กิจกรรมต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยความสมัครใจ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2567

            ในส่วนของสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ที่ร่วมผู้ลงนาม ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์  

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4 #SDG5