สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            


"บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย"

UBU Tram
รถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริการขนส่งเพื่อเดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้รถไฟฟ้า ให้บริการนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเส้นทางเดินรถเป็นสายต่างๆ รอบบริเวณมหาวิทยาลัยทั้งในเขตการศึกษา และโซนที่พักอาศัยของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย UBU Tram Application
ติดตามสถานะรถไฟฟ้า


 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าทั้งหมด


เส้นทางเดินรถ


  • สายสีเหลือง

  • สายสีน้ำเงิน

  • สายสีเขียว

  • สายสีแดง


รถสองแถวสาธารณะ (รถแดง)

บริการขนส่งเพื่อเดินทางภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้เดินทางสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยและเส้นทางภายนอกมหาวิทยาลัย - อำเภอวาริน - อำเภอเมือง

เส้นทางรถ


  • - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • - ตลาดวารินเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ

  • - ตลาดสดวาริน อำเภอวารินชำราบ

  • - สถานีรถไฟ ทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ

  • - ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง

  • - สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง