มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            


  มุทิตาจิต รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ หนึ่งในผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กับผลงานวิจัยที่โดเด่น อีกหนึ่งความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โพสเมื่อ : 14 กันยายน 2564